Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden regelen uw toegang tot en het gebruik van alle inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn op de website van OvaVision.com (de “Dienst”) die wordt beheerd door OvaVision (“ons”, “wij” of “onze”).

Uw toegang tot onze diensten is onderworpen aan uw aanvaarding, zonder wijzigingen, van alle hierin opgenomen algemene voorwaarden en alle andere bedrijfsregels en beleidslijnen die door ons zijn gepubliceerd en die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd.

Lees de Overeenkomst zorgvuldig door voordat u toegang krijgt tot onze diensten of deze gebruikt. Door toegang te krijgen tot of een deel van onze diensten te gebruiken, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden van de Overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot onze diensten of deze gebruiken.

Intellectueel Eigendom

De Overeenkomst draagt ​​geen intellectueel eigendom over van ons naar u of naar derden, en alle rechten, titels en belangen in en voor dergelijke eigendommen blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij OvaVision en haar licentiegevers.

Diensten van Derden

Bij het gebruik van de diensten kunt u diensten van derden, producten, software, insluitingen of toepassingen van derden gebruiken (“Diensten van Derden”).

Als u gebruik maakt van Diensten van Derden, begrijpt u dat:

  • Elk gebruik van een Dienst van Derden is op eigen risico en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor websites of diensten van derden.
  • U erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Accounts

Wanneer het gebruik van een deel van onze diensten een account vereist, gaat u ermee akkoord ons te voorzien van volledige en nauwkeurige informatie wanneer u zich registreert voor een account.

U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw accountinformatie en voor het beveiligen van uw wachtwoord.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van het account dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst. U mag uw toegang referenties niet delen of misbruiken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van uw account of als u op de hoogte bent van een ander beveiligingsinbreuk.

Beëindiging

Wij kunnen uw toegang tot een deel of het geheel van onze diensten te allen tijde beëindigen of opschorten, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, onmiddellijk van kracht.

Als u de Overeenkomst of uw OvaVision-account wilt beëindigen, kunt u eenvoudig stoppen met het gebruik van onze diensten.

Alle bepalingen van de Overeenkomst die naar hun aard na beëindiging van kracht moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantie-uitsluitingen, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Disclaimer

Onze diensten worden geleverd “ZOALS ZE ZIJN” en “ZOALS BESCHIKBAAR”. OvaVision en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af, inclusief, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch OvaVision noch haar leveranciers en licentiegevers geven enige garantie dat onze diensten foutloos zullen zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u van onze diensten downloadt, of anderszins inhoud of diensten verkrijgt via onze diensten, naar eigen goeddunken en risico.

Rechtsgebied en Toepasselijk Recht

Behalve voor zover de toepasselijke wet anders bepaalt, zal de Overeenkomst en alle toegang tot of het gebruik van onze diensten worden beheerst door de wetten van Marokko.

De juiste plaats voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en alle toegang tot of gebruik van onze diensten, zal zijn de staats- en federale rechtbanken gevestigd in Marokko.

Wijzigingen

OvaVision behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen.

Als we wijzigingen aanbrengen die materieel zijn, zullen we u op de hoogte stellen door deze op onze website te plaatsen, of door u een e-mail of andere communicatie te sturen voordat de wijzigingen van kracht worden. De kennisgeving zal een redelijke periode na aanduiden waarbinnen de nieuwe voorwaarden van kracht zullen worden.

Als u het niet eens bent met onze wijzigingen, dient u het gebruik van onze diensten te staken binnen de aangegeven kennisgevingstermijn, of zodra de wijzigingen van kracht worden.

Uw voortgezette gebruik van onze diensten zal onderworpen zijn aan de nieuwe voorwaarden.